Permanentne montowanie systemu plików vboxsf z prawem do odczytu i zapisu

Montowanie automatyczne

Po zainstalowaniu Linuxa na maszynie wirtualnej często przydaje się możliwość dzielenia się plikami między maszyną-gościem a maszyną gospodarzem. Jest to możliwe po zainstalowaniu dodatków gościa (guestAdditions).

W przypadku VirtualBoxa w wersji co najmniej 4.x dzielenie katalogów jest bardzo proste.

We właściwościach maszyny wirtualnej musimy dodać shared folder. Wystarczy zaznaczyć opcje ,,make permanent'' i ,,auto mount'' i dysk będzie montowany automatycznie po ponownym uruchomieniu maszyny wirtualnej. Folder dostępny będzie w katalogu /media/sf_<nazwa_folderudzielonego>.

Dostęp do odczytu i zapisu

Dostęp do odczytu i zapisu jest możliwy, jeśli użytkownik jest w grupie vboxsf. Aby dodać użytkownika do grupy wystarczy wpisać:

sudo usermod -aG vboxsf <nazwa-uzytkownika>

Zmiany widoczne będą po dodaniu przeładowaniu profilu użytkownika (najprościej ponownie uruchomić maszynę wirtualną, przelogować się na niej lub wykonać su <nazwa-uzytkownika> w terminalu.