Problem z podłączeniem vCenter do domeny

Służbowy vCenter Virtual Appliance (v. 5.1) nie chciał dać podłączyć się do domeny, co jest dosyć irytujące. Zwracał błąd:

vcenter error: enabling active directory failed

Rozwiązanie na szczęście okazało się proste. Wystarczy zalogować się przez SSH do maszyny z vcenter i wykonać:

/opt/likewise/bin/domainjoin-cli join nazwadomeny uzytkownik

gdzie użytkownik musi mieć uprawnienia dodania hosta do domeny, a nazwa domeny to... nazwa domeny do której chcesz dodać vcentra. Po ponownym uruchomieniu już praca z poświadczeniami domenowymi była możliwa.