Przykładowe sprawozdania z laboratorium

W związku z tym, że stosowane są bardzo różne standardy przygotowywania sprawozdań z laboratoriów zamieszczam w załącznikach dwa sprawozdania. Ich tematyka nie ma większego znaczenia, zamieszczam je jako przykład sprawozdań które sam przyjąłbym (najprawdopodobniej).

Sprawozdania te są sprawozdaniami faktycznie oddanymi i ,,zaliczonymi''.

Posługując się nimi jako przykładami należy mieć na uwadze, że:

  • w jednym z nich brakuje bibliografii, co wynika ze specyfiki pracowni (rzeczywiście nie była wykorzystywana żadna bibliografia). Ogólnie jednak bibliografia jest obowiązkowym elementem sprawozdania,
  • sposób formatowania strony tytułowej z reguły określony jest regulaminem laboratorium lub podany jest przez prowadzącego,
  • do sprawozdań zwykle trzeba dołączyć karty pomiarowe,
  • formatowanie pracy jest kwestią gustu, powinno jednak być możliwie staranne.

Ponadto podkreślam, że sprawozdania są Waszym dziełem i sami ponosicie odpowiedzialność za ich wykonanie. W związku z tym nie przyjmuję reklamacji ani zażaleń (choć chętnie dowiem się o ewentualnych uwagach).

Prawami do załączonych sprawozdań dysponuję ja, proszę więc nie posługiwać się nimi bez przypisu do mojej strony (http://wrobelmaciek.info).