Materiały dydaktyczne Maćka Wróbla

Maciek Wróbel - blog

Python w obliczeniach

Python, którego pierwsza wersja ukazała się w roku 1990 jest językiem stosunkowo młodym, jeśli porównać go z Fortranem (pochodzącym z lat 50) czy C (lata 70). Być może dlatego często spotyka się z krytyką dotyczącą jego użyteczności w wysoko wydajnych aplikacjach obliczeniowych. W poście, odnosząc się do najczęstszych zarzutów stawianych Pythonowi postaram się pokazać, że zarzuty te nie są obiektywne a przynajmniej, że nie są ,,gwoździem do trumny'' Pythona.

Narzędzia do archiwizacji plików i dzielenia się nimi - cz. 1

W poście opisuję oprogramowanie służące do przechowywania dokumentów online (w sieci), co pozwala na ich wersjonowanie, archiwizację oraz dzielenie się nimi z kolegami (współpracownikami).

Mówi się, że ludzie dzielą się na osoby, które archiwizują swoje dokumenty i takie, którym jeszcze nie zdzarzyła się awaria dysku twardego. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że nie jest to prawda. Większość ludzi nawet po awarii nie archiwizuje swoich danych, mimo dotkliwych zwykle doświadczeń. Dlaczego?

Oprogramowanie biurowe nr 3: Docs.com oraz office.live.com

W poprzednim poście dotyczącym programów biurowych pisałem o narzędziach giganta z Mountain View. Dla równowagi przedstawiam także aplikacje udostępniane przez giganta z Redmond.

Formatowanie bibliografii

W każdej pracy dyplomowej, naukowej a nawet zaliczeniowej posługujemy się lub przynajmniej inspirujemy cudzą pracą. Poniżej pokrótce opisuję, w jaki sposób należy umieszczać przypisy bibliograficzne.

W skrócie: jeżeli przygotowujesz bibliografię niewłaściwie, to przynajmniej bądź konsekwentny w popełnianiu błędów i niech cała wygląda jednolicie.

Typografia w pracach dyplomowych

Typografia jest dosyć obszernym zagadnieniem, ogólnie rzecz ujmując dotyczącym problemu użycia znaków pisarskich w dokumentach (zob. typografia). Poniżej prezentuję informacje, które wydają mi się najważniejsze z punktu widzenia osoby piszącej pracę dyplomową (a także prace zaliczeniowe itp.).

Ważne: z przyczyn oczywistych zawsze należy dostosować się do stylu, który ewentualnie narzucić może promotor/opiekun naukowy.

Oprogramowanie biurowe nr 2: Google Docs

Drugim zestawem narzędzi które może przydać się zarówno w pracy biurowej, jak i w toku studiów jest pakiet udostępniany przez Google jako Google Docs. Aby z niego skorzystać należy mieć konto Google (np. na gmailu). Pakiet składa się (obecnie) z narzędzi do tworzenia:

Publiczne prezentacje - przygotowanie

Przygotowanie

Proces przygotowania prezentacji składa się z kilku części: przygotowania wystąpienia, wyboru prezentowanej treści, przygotowania materiałów, sprzętu i sali oraz powinniśmy uwzględnić czas wystąpienia.

Przygotowanie wystąpienia

Jeżeli przeczytasz jeszcze tylko jedno zdanie o przygotowywaniu prezentacji, to uważam że powinno być to:

Publiczne prezentacje - stres

Stres

W pierwszej części omówione zostanie to, co najczęściej zniechęca nas do publicznej wypowiedzi: stres z nią związany. W kolejnych częściach omówione są zagadnienia dotyczące przygotowania prezentacji, samego wystąpienia, a na końcu - narzędzi przydatnych w przygotowywaniu prezentacji. Wszystkie te zagadnienia są ze sobą powiązane, więc rozgraniczenie to nie jest zbyt ścisłe.

 

Publiczne prezentacje - wstęp

W dzisiejszym świecie, przepełnionym informacjami, umiejętność prezentowania swojej opinii jest niezwykle ważna. Nawet najlepszy pomysł pozostanie niewykorzystany, jeżeli nikt nie będzie o nim wiedział. Niezależnie od zajmowanego stanowiska może się zdarzyć, że zaistnieje potrzeba zaprezentowania rocznego raportu, pomysłu na wdrożenie, projektu zapotrzebowania na sprzęt itd. przed przełożonymi lub współpracownikami. Ponadto, w ramach studiów (niemal) każdy będzie musiał wygłosić seminarium w ramach zaliczenia przedmiotu lub związane z pracą dyplomową.

Oprogramowanie biurowe nr 1: LyX

Większość użytkowników komputerów przyzwyczajona jest do pracy z procesorami tekstu typu WYSIWYG, (ang. What You See Is What You Get), których intencją jest pokazywanie na bieżąco użytkownikowi dokumentu tak, jak będzie wyglądał po wydrukowaniu. Oprogramowanie takie, oprócz wielu zalet ma także wady. Jedną z nich jest to, że zamiast pozwolić komputerowi zająć się składem tekstu, zmusza użytkownika do wykonywania tego. Alternatywą do takiego podejścia jest tzw.

Subskrybuje zawartość