Publiczne prezentacje - wstęp

W dzisiejszym świecie, przepełnionym informacjami, umiejętność prezentowania swojej opinii jest niezwykle ważna. Nawet najlepszy pomysł pozostanie niewykorzystany, jeżeli nikt nie będzie o nim wiedział. Niezależnie od zajmowanego stanowiska może się zdarzyć, że zaistnieje potrzeba zaprezentowania rocznego raportu, pomysłu na wdrożenie, projektu zapotrzebowania na sprzęt itd. przed przełożonymi lub współpracownikami. Ponadto, w ramach studiów (niemal) każdy będzie musiał wygłosić seminarium w ramach zaliczenia przedmiotu lub związane z pracą dyplomową. Dlatego też uważam, że zajęcia dotyczące publicznych prezentacji są najważniejszymi z zajęć w ramach przedmiotu technologia informatyczna.