Fizyka

Od letniego semestru roku akademickiego 2011/2012 prowadzę laboratorium i ćwiczenia  z fizyki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Moich Studentów zapraszam do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie. 

Studentów piszących prace zaliczeniowe zapraszam do zapoznania się z materiałami dodatkowymi dotyczącymi pisania prac dyplomowych. Standardy dotyczące pisania tych prac są takie same jak prac zaliczeniowych i laboratoryjnych.

Uczestników laboratorium zapraszam do zapoznania się z działem Opracowywanie wyników i materiałami dodatkowymi do niego (udostępniłem tam przykładowe sprawozdania). Być może przydadzą się  także materiały dodatkowe z zakresu statystyki.

Postaram się na bieżąco dodawać materiały na stronie. Mam nadzieję, że okażą się przydatne.

Ponizej znajdują się tematy prac zaliczeniowych na laboratorium oraz kryteria oceniania.

W razie wątpliwości proszę o kontakt.

 

Tematy prac zaliczeniowych:

 1. Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych do analizy wyników pomiarów.
 2. Metody Monte Carlo jako komputerowe eksperymenty; analiza wyników, zalety i wady. 
 3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do symulacji komputerowych (Monte Carlo) z przykładami. 
 4. Podstawy działania i zastosowania bezprzewodowych sieci sensorowych. 
 5. Techniki detekcji promieniowania alpha, beta i gamma. 
 6. Techniki pomiarowe stosowane w astronomii.
  Techniki pomiarowe wielkości ekstremalnych (bardzo dużych i bardzo małych) - elektrycznych, magnetycznych, ciśnień, prędkości.
 7. Techniki pomiarowe związane z nanotechnologiami (mikrospokia,spektroskopia, lokalne pomiary prądów i pól magnetycznych). 
 8. Techniki pomiarowe wykorzystujące nadprzewodnictwo z opisem zastosowań. 
 9. Techniki pomiarowe wykorzystujące lasery z opisem zastosowań. 
 10. Techniki pomiarowe wykorzystujące fale radiowe z opisem zastosowań. 
 11. Techniki pomiarowe wykorzystujące fale akustyczne z opisem zastosowań. 
 12. Nowoczesna mikroskopia. 
 13. Techniki badania struktury materii. 
 14. Bezdotykowe metody pomiaru prądów, temperatur, odległości i innych z opisem zastosowań.
 15.  Modelowanie terenu - jakie parametry można modelować, jakie wykorzystuje się techniki pomiarowe.
 16. Techniki pomiarów fizycznych stosowane w badaniu ruchu ulicznego. 
 17. Zasada działania technologii inwentaryzacyjnych RFID, kody kreskowe, kody dwuwymiarowe. Ograczniczenia i zalety.

Kryteria oceniania laboratorium:

Podstawą zaliczenia laboratorium jest przyjęcie przeze mnie i pozytywne ocenienie wszystkich sprawozdań oraz pracy zaliczeniowej. Ocena końcowa będzie średnią ważoną ocen ze sprawozdań i pracy zaliczeniowej, z wagami 1 i 2 (odpowiednio). Wymogiem jest także 100% frekwencji. W razie nieobecności proszę o pilny kontakt.

Uwaga: aby przystąpić do realizacji ćwiczeń należy:

 1. zaliczyć kolokwium wstępne, dotyczące przeprowadzanego ćwiczenia,
 2. oddać sprawozdanie z ćwiczenia poprzedniego.

 

Kryteria oceniania ćwiczeń:

 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego kolokwium. Ponadto ocenę można sobie o pół stopnia pozytywną aktywnością podnieść lub obniżyć aktywnością negatywną (odmawianiem uczestnictwa w zajęciach).