Opracowywanie wyników pomiarów

W roku akademickim 2010/2011 prowadziłem wraz z mgr Robertem Szafronem zajęcia dotyczące opracowywania wyników pomiarów.  W odpowiednich zakładkach znajdują się materiały (slajdy z prezentacji itd) oraz treści zadań. W zakładce kalkulatory umieściłem kalkulatory, pozwalające obliczyć propagację błędów metodą różniczki zupełnej.

W materiałach dodatkowych, w dziale statystyka także zamieszczone są kalkulatory miar statystycznych. Być może warto zajrzeć też na pozostałe materiały związane z opracowywaniem wyników.