Praca naukowa

W swojej pracy zajmowałem się modelowaniem właściwości silnie skorelowanych układów fermionowych. Badania te prowadziłem w grupie CMTG. Oprócz tego, we współpracy z WSB i IITISem zajmowałem się modelowaniem sieci bezprzewodowych.