Podstawowe miary statystyczne próby losowej (wyników pomiarów)

Poniżej zamieszczona aplikacja pozwala na wyznaczenie podstawowych miar położenia, koncentracji i asymetrii wprowadzonych liczb.

Wpisane liczby rozdzielaj przecinkami. Separatorem w ułamkach dziesiętnych jest . (kropka) a nie , (przecinek).Skrypt działa dla 4 i więcej wprowadzonych liczb.