Blogi

Oprogramowanie biurowe nr 1: LyX

Większość użytkowników komputerów przyzwyczajona jest do pracy z procesorami tekstu typu WYSIWYG, (ang. What You See Is What You Get), których intencją jest pokazywanie na bieżąco użytkownikowi dokumentu tak, jak będzie wyglądał po wydrukowaniu. Oprogramowanie takie, oprócz wielu zalet ma także wady. Jedną z nich jest to, że zamiast pozwolić komputerowi zająć się składem tekstu, zmusza użytkownika do wykonywania tego. Alternatywą do takiego podejścia jest tzw.

Technologia Informacyjna - oprogramowanie przydatne w pracy biurowej

Choć wiele ludzi ze słowami pakiet biurowy kojarzy wyłącznie zestaw udostępniany przez firmę z Redmond, coraz więcej użytkowników korzysta (lub przynajmniej o nim słyszało) z pakietu OpenOffice (lub też wydzielony niedawno LibreOffice). Niniejszy materiał chciałbym poświęcić jednak nieco bardziej oryginalnym rozwiązaniom, gdyż uważam, że o powyżej podanych każdy student miał okazję dowiedzieć się aż nadto. Ze względu na obszerność zagadnienia materiały te prezentuję w formie webloga (lub też jak kto woli - bloga) i będę z czasem dodawał więcej opisów oprogramowania.

Subskrybuje zawartość