Blogi

Podstawowe miary statystyczne próby losowej (wyników pomiarów)

Poniżej zamieszczona aplikacja pozwala na wyznaczenie podstawowych miar położenia, koncentracji i asymetrii wprowadzonych liczb.

Wpisane liczby rozdzielaj przecinkami. Separatorem w ułamkach dziesiętnych jest . (kropka) a nie , (przecinek).Skrypt działa dla 4 i więcej wprowadzonych liczb.

Python w obliczeniach

Python, którego pierwsza wersja ukazała się w roku 1990 jest językiem stosunkowo młodym, jeśli porównać go z Fortranem (pochodzącym z lat 50) czy C (lata 70). Być może dlatego często spotyka się z krytyką dotyczącą jego użyteczności w wysoko wydajnych aplikacjach obliczeniowych. W poście, odnosząc się do najczęstszych zarzutów stawianych Pythonowi postaram się pokazać, że zarzuty te nie są obiektywne a przynajmniej, że nie są ,,gwoździem do trumny'' Pythona.

Narzędzia do archiwizacji plików i dzielenia się nimi - cz. 1

W poście opisuję oprogramowanie służące do przechowywania dokumentów online (w sieci), co pozwala na ich wersjonowanie, archiwizację oraz dzielenie się nimi z kolegami (współpracownikami).

Mówi się, że ludzie dzielą się na osoby, które archiwizują swoje dokumenty i takie, którym jeszcze nie zdzarzyła się awaria dysku twardego. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że nie jest to prawda. Większość ludzi nawet po awarii nie archiwizuje swoich danych, mimo dotkliwych zwykle doświadczeń. Dlaczego?

Oprogramowanie biurowe nr 3: Docs.com oraz office.live.com

W poprzednim poście dotyczącym programów biurowych pisałem o narzędziach giganta z Mountain View. Dla równowagi przedstawiam także aplikacje udostępniane przez giganta z Redmond.

Formatowanie bibliografii

W każdej pracy dyplomowej, naukowej a nawet zaliczeniowej posługujemy się lub przynajmniej inspirujemy cudzą pracą. Poniżej pokrótce opisuję, w jaki sposób należy umieszczać przypisy bibliograficzne.

W skrócie: jeżeli przygotowujesz bibliografię niewłaściwie, to przynajmniej bądź konsekwentny w popełnianiu błędów i niech cała wygląda jednolicie.

Typografia w pracach dyplomowych

Typografia jest dosyć obszernym zagadnieniem, ogólnie rzecz ujmując dotyczącym problemu użycia znaków pisarskich w dokumentach (zob. typografia). Poniżej prezentuję informacje, które wydają mi się najważniejsze z punktu widzenia osoby piszącej pracę dyplomową (a także prace zaliczeniowe itp.).

Ważne: z przyczyn oczywistych zawsze należy dostosować się do stylu, który ewentualnie narzucić może promotor/opiekun naukowy.

Oprogramowanie biurowe nr 2: Google Docs

Drugim zestawem narzędzi które może przydać się zarówno w pracy biurowej, jak i w toku studiów jest pakiet udostępniany przez Google jako Google Docs. Aby z niego skorzystać należy mieć konto Google (np. na gmailu). Pakiet składa się (obecnie) z narzędzi do tworzenia:

Publiczne prezentacje - przygotowanie

Przygotowanie

Proces przygotowania prezentacji składa się z kilku części: przygotowania wystąpienia, wyboru prezentowanej treści, przygotowania materiałów, sprzętu i sali oraz powinniśmy uwzględnić czas wystąpienia.

Przygotowanie wystąpienia

Jeżeli przeczytasz jeszcze tylko jedno zdanie o przygotowywaniu prezentacji, to uważam że powinno być to:

Publiczne prezentacje - stres

Stres

W pierwszej części omówione zostanie to, co najczęściej zniechęca nas do publicznej wypowiedzi: stres z nią związany. W kolejnych częściach omówione są zagadnienia dotyczące przygotowania prezentacji, samego wystąpienia, a na końcu - narzędzi przydatnych w przygotowywaniu prezentacji. Wszystkie te zagadnienia są ze sobą powiązane, więc rozgraniczenie to nie jest zbyt ścisłe.

 

Publiczne prezentacje - wstęp

W dzisiejszym świecie, przepełnionym informacjami, umiejętność prezentowania swojej opinii jest niezwykle ważna. Nawet najlepszy pomysł pozostanie niewykorzystany, jeżeli nikt nie będzie o nim wiedział. Niezależnie od zajmowanego stanowiska może się zdarzyć, że zaistnieje potrzeba zaprezentowania rocznego raportu, pomysłu na wdrożenie, projektu zapotrzebowania na sprzęt itd. przed przełożonymi lub współpracownikami. Ponadto, w ramach studiów (niemal) każdy będzie musiał wygłosić seminarium w ramach zaliczenia przedmiotu lub związane z pracą dyplomową.

Subskrybuje zawartość