Materiały dydaktyczne Maćka Wróbla

Maciek Wróbel - blog

Technologia Informacyjna - oprogramowanie przydatne w pracy biurowej

Choć wiele ludzi ze słowami pakiet biurowy kojarzy wyłącznie zestaw udostępniany przez firmę z Redmond, coraz więcej użytkowników korzysta (lub przynajmniej o nim słyszało) z pakietu OpenOffice (lub też wydzielony niedawno LibreOffice). Niniejszy materiał chciałbym poświęcić jednak nieco bardziej oryginalnym rozwiązaniom, gdyż uważam, że o powyżej podanych każdy student miał okazję dowiedzieć się aż nadto. Ze względu na obszerność zagadnienia materiały te prezentuję w formie webloga (lub też jak kto woli - bloga) i będę z czasem dodawał więcej opisów oprogramowania.

Subskrybuje zawartość