Technologia Informacyjna

W 2010 roku prowadziłem m.in. zajęcia z Technologii Informacyjnej na Kulturoznawstwie UŚ (zob. INoK).

 

Wikipedia podaje następującą definicję:

Technologia informacyjna, IT (akronim od ang.Information Technology) - jedna z dziedzin informatyki (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji), łącząca telekomunikację, narzędzia i inne technologie związane z informacją. Dostarcza ona użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom.

Wybór możliwego materiału jest więc całkiem spory. Siatka zajęć udostępniana przez INoK przewiduje następujące tematy:

Globalna sieć komputerowa. Rodzaje zasobów internetowych przydatnych dla kulturoznawców: bazy danych (polskojęzyczne i obcojęzyczne), katalogi bibliotek, zbiory (muzealne, multimedialne, biblioteczne) dostępne on-line, internetowe serwisy filmowe, strony internetowe placówek kultury i instytucji naukowych itd. Wykorzystywanie materiałów pochodzących z Internetu w pracy kulturoznawcy.

W przypadku kulturoznawstwa na UŚ ,,Po ukończeniu studiów absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w: wydawnictwach, działach promocji książki, redakcjach pism, radiu i telewizji, teatrach, muzeach, kinach, ośrodkach kultury, galeriach, klubach, rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę, agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations.'' (cyt. za stroną www INoK). Wydaje mi się, że w każdej z wymienionych prac nie tylko umiejętność wykorzystania zasobów sieci Internet, ale w ogóle komputera i oprogramowania okaże się niezbędna. Dlatego też tematykę zajęć rozszerzę o: zapoznanie z moim zdaniem najużyteczniejszym oprogramowaniem w pracy edytorskiej i biurowej, zagadnienia związane z publikacją informacji w Internecie. Zarówno na studiach jak i w pracy ważna jest umiejętność ustnej prezentacji wiedzy, więc jedne z zajęć będą dotyczyć prezentacji. W miejscach publicznych szczególnie ważne jest bezpieczeństwo informacji elektronicznej więc i tej tematyce zostanie poświęcony czas. Wreszcie, z punktu widzenia studenta (każdego kierunku i specjalności) ważne jest zapoznanie z wymaganiami stawianymi pracom dyplomowym i zaliczeniowym, czym (najprawdopodobniej) zakończymy zajęcia.

Podsumowując: na kolejnych zajęciach postaramy się omówić powyższe zagadnienia, uzupełniając je być może o tematykę:

  1. Internet i jego zasoby przydatne w studiach i pracy kulturoznawcy.
  2. Bezpieczeństwo informacji i zagrożenia w Internecie.
  3. Narzędzia internetowe do pracy w grupach.
  4. Oprogramowanie użyteczne w pracy biurowej, edytorskiej itd.
  5. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.
  6. Wskazówki dotyczące pisania prac dyplomowych.

Na podstronach dostępnych z menu zamieszczać będę materiały dotyczące kolejnych zajęć.